Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost predstojnika Odsjeka za strateško komuniciranje. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem medija, međunarodnih odnosa te nacionalnog identiteta i imidža. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je pet knjiga te više od pedeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Biografija

Božo Skoko
Osobni podaci:
Datum rođenja: 26. veljače 1976.
Mjesto rođenja: Ljubuški, Bosna i Hercegovina
Stručna sprema i akademski stupnjevi:
2008. doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. Ivana Šibera
2003. magistrirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. Radovana Vukadinovića
1999. diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Zaposlenja:
2014. -

Izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2011. - voditelj poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Odnosi s javnošću
2009. - docent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i voditelj kolegija s područja odnosa s javnošću
2007-2009. asistent na kolegijima iz odnosa s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te znanstveni novak na projektu Javnost, elite, mediji i komunikacijska strategija ulaska Hrvatske u EU
2001-2006. znanstveni novak na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te na znanstvenom projektu Mediji i društvo
1997-2002. novinar i urednik na Hrvatskoj televiziji
2001. direktor agencije za odnose s javnošću Millenium promocija
Dodatne profesionalne aktivnosti:
Od 2013. član Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU-a (akademijino stalno savjetodavno tijelo)
2011.-2012. senior STE - IPA IV project - Support to the HRD OP Operating Structure regarding Information, Publicity and Visibility (EuropeAid/129261/D/SER/HR)
2010.-2012. senior STE - IPA IIIC project – E-business Competitiveness Improvement Programme (EuropeAid/127939/D/SER/HR)
2010.-2011. gostujući profesor na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku iz kolegija Tehnike odnosa s javnošću i Strategije odnosa s javnošću
2009.-2010. Gostujući profesor na poslijediplomskom specijalističkom studiju Diplomacija i diplomatsko komuniciranje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, iz kolegija Upravljanje identitetom i imidžom države
2008. - 2009. senior STE - EU CARDS Project BIZimpact - Improving Information to the Croatian Business Society (EuropeAid /121473/C/SV/HR)
2006. - savjetnik za projekte strateškog komuniciranja agencije za odnose s javnošću Millenium promocija
2006-2008. savjetnik na TEMPUS projektu Establishment of Public Relations Offices at Croatian Universities (PRO-CRO)
2006. - gost predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
2005-2006. gost predavač na kolegiju Upravljanje odnosima s javnošću na poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2005-2006. zamjenik voditelja Strateškog odbora Konzorcija agencija za odnose s javnošću Delegacije Europske komisije u Hrvatskoj
2001-2008. dopisnik Federalne televizije u Sarajevu i Radio New Yorka (hrvatski program)
Nagrade i priznanja:
2013. PRO.PR Award – godišnja nagrada za doprinos razvoju odnosa s javnošću u jugoistočnoj Europi
2011. Europska turistička nagrada „Povelja F.E.S.T. 2011.“ Europske federacije turističkih novinara sa sjedištem u Rimu „za kulturološki doprinos razvoju turizma“
2011. Grand PRix – godišnja nagrada Hrvatske udruge za odnose s javnošću za doprinos razvoju struke odnosa s javnošću
2010. Posebna rektorovo priznanje „Radnoj skupini za definiranje novog identitetskog sustava (brenda) Sveučilišta u Zagrebu“ (zajedno s profesorima Bojanom Baletićem, Stipom Brčićem, Feđom Vukićem, Nenadom Doganom i Miroslavom Pelcom).
1997. Rektorova nagrada za rad iz međunarodnih političkih odnosa
1995. Rektorova nagrada za rad iz povijesti novinarstva