Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost predstojnika Odsjeka za strateško komuniciranje. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem medija, međunarodnih odnosa te nacionalnog identiteta i imidža. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je pet knjiga te više od pedeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Skoko primljen u Akademiju odgojnih i obrazovnih znanosti

Na redovitoj izbornoj skupštini Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske izabrano je 20 novih redovitih članova, među kojima je i prof.dr.sc. Božo Skoko.

Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske neovisna je i neprofitna udruga znanstvenih djelatnika koji se bave istraživanjem i razvojem odgoja i obrazovanja. Osnovana je 1991. godine te djeluje u skladu s tradicijom znanstvenih istraživanja odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, osobito Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora od njegova osnutka 1871. Godine, i Sekcije za metodiku Društva sveučilišnih nastavnika u Zagrebu, te u skladu sa znanstvenim spoznajama o odgoju i obrazovanju u demokratski najrazvijenijim zemljama svijeta. Okuplja vodeće hrvatske znanstvenike s područja društveno-humanističkih znanosti, koji se bave istraživanjem odgoja i obrazovanja ili sudjeluju u tom procesu.

Među novoprimljenim članovima su i: dr.sc. Željko Holjevac, dr.sc. Vlado Jukić, dr.sc. Nenad Pokos, dr.sc. Dražen Živić, dr.sc. Ivica Musić, dr.sc. Pavo Jurišić, dr.sc. Ljiljana Dobrovšak, dr.sc. Zrinko Čustonja i dr.