Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost predstojnika Odsjeka za strateško komuniciranje. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem medija, međunarodnih odnosa te nacionalnog identiteta i imidža. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je pet knjiga te više od pedeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Znanstveni radovi

Objavljene knjige

Skoko, Božo (2014.): Hrvatski velikani, Večernji list, Zagreb

Skoko, Božo (2010.): Hrvatska i susjedi - Kako Hrvatsku doživljavaju u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji, AGM i Novelti millenium, Zagreb

Skoko, Božo (2009.): Država kao brend – Upravljanje nacionalnim identitetom, Matica hrvatska, Zagreb.

Skoko, Božo (2004. i 2005.): Hrvatska - identitet, image i promocija, Školska knjiga, Zagreb.
Skoko, Božo (2006.): Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću, Millenium promocija, Zagreb.
Poglavlja u knjizi
Kanižaj, Igor; Skoko, Božo (2012.): Media and Public Relations as a Bridge between Patients and Health Care Institutions // Person in Medicine and Healthcare - From Bench to Bedside to Community / Đorđević, Veljko; Braš Marijana; Miličić, Davor (ed.), Medicinska knjiga, Zagreb, str. 427-436.
Skoko, Božo; Bagić, Dragan (2011.): Pet uvjerenja i 29 razloga protiv – prilog tipologizaciji argumenata protiv članstva Hrvatske u Europskoj uniji // Hrvatska i Europa – strahovi i nade / Ivan Šiber (ur.); Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 47-85
Skoko, Božo (2011.): Hrvatska kao brend ili komercijalizacija nacionalnog identiteta // Hrvatski identitet / Lukić, Zorislav i Božo Skoko (ur.); Matica hrvatska, Zagreb, str. 65-77.
Skoko, Božo (2011.): Mediji i odnosi s javnošću – međusobna potpora ili prijetnja? // Uvod u medije / Peruško, Zrinjka (ur.)/ Naklada Jesenski i Turk – Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, str. 315-332.
Skoko,Božo (2011.): Moć stereotipa: Srbi o Hrvatima - prije, za vrijeme i nakon sukoba // Kultura sjećanja 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti / urednik: Cipek,Tihomir; Disput, Zagreb,str. 93-108.

Skoko, Božo; Jugo, Damir (2009.): Odnosi s javnošću za nevladine i neprofitne organizacije // Odnosi s javnošću za organizacije civilnoga društva / urednici: Hajoš, Boris i Skoko, Božo; Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb, str. 7-21.

Skoko, Božo; Bagić, Dragan (2007.): Image Vukovara u hrvatskoj javnosti – 15 godina nakon stradanja // Vukovar – hrvatska baština i perspektive razvoja / urednici: Živić, Dražen i Žebec, Ivana; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Vukovar-Zagreb, str. 167-180.
Skoko, Božo (2004.): Kako očuvati hrvatski identitet, učiniti ga prepoznatljivim, privlačnim i profitabilnim u svijetu? // poglavlje u knjizi: Globalizacija i identitet / urednici: Tuđman, Miroslav; Bekavac, Ivan, Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prospariteta - UHIP, Zagreb, str. 45-63.
Članci

Skoko, Božo; Tihoni, Brčić; Vidačković, Zaltko (2013.): Uloga igranog filma u promociji Hrvatske – dosezi i mogućnosti // Medijske studije, 4 (7), str. 54-74 (znanstveni člana, pregledni rad). Skoko, Božo; Gusić, Valentina (2013.): Novi mediji u službi evangelizacije i životu župske zajednice – primjena u župama Zagrebačke nadbiskupije // Nova prisutnost,11 (2013) 2, str. 193-214. (izvorni znanstveni rad). Skoko, Božo (2013.): Izazovi i mogućnosti brendiranja sveučilišta, na primjeru Sveučilišta u Zagrebu // Kultura komuniciranja, 2 (2013) ; 439-450 (članak, znanstveni). Skoko, Božo; Jurilj, Danijel (2011): Uloga vladinih komunikacijskih strategija i kampanja u procesu pristupanja Europskoj uniji – iskustva Češke, Poljske, Slovenije i Hrvatske // Politička misao. 48 (2011),1; 215-232 (pregledni rad, znanstveni).

Igor, Kanižaj; Skoko, Božo (2010.): Mitovi i istine o novinarskoj profesiji – imidž novinara u hrvatskoj javnosti // Medijske studije, vol. 1. br. 1-2, 20-39 (znanstveni rad, izlaganje sa znanstvenog skupa).
Skoko, Božo; Benković, Vanesa (2009.): Znanstvena metoda fokus grupa – mogućnosti i načini primjene // Politička misao, vol. 46., br. 3, (znanstveni članak, pregledni rad).
Skoko, Božo; Kovačić, Vinko (2009.): Koncept meke moći država i njegova primjena na Republiku Hrvatsku // Polemos, vol. XII, 1 (23), 29-49 (znanstveni članak, pregledni rad).
Skoko, Božo (2008.): Primerjalna analiza medijskega poročanja o Hrvaški v Sloveniji in drugih državah nekdanje Jugoslavije // Toerija in praksa, XLV, 6, 817-829 (izvorni znanstveni članak).
Skoko, Božo; Vukasović, Igor (2008.): Organiziranje međunarodnih sportskih događaja kao promotivni i ekonomski alat države // Tržište, XX, 211-230 (znanstveni članak, pregledni rad).
Skoko, Božo; Bajs, Denis (2007.): Objavljivanje neistina i manipuliranje činjenicama u hrvatskim medijima i mogućnosti zaštite privatnosti, časti i ugleda // Politička misao, 44, 1, str. 93-116 (prethodno priopćenje, znanstveni rad).
Skoko, Božo (2007.): Medzi juhuslovanskou minulost'ou a európskou budúcnost'ou // Forum scientiae et sapientiae, XIV, 2, str. 6-11 (članak, znanstveni rad).
Skoko, Božo (2006.): Percepcija Europske unije u hrvatskoj javnosti // Anali Hrvatskog politološkog društva, III, 1, 349-368 (prethodno priopćenje, znanstveni rad).
Skoko, Božo; Jurčević, Marinko; Madunić, Perica (2006.): Marketing Concept in the Function of Croatian Seaport Business Operation Improvement // Promet-Traffic & Transportation, 18, 3, 165-172 (članak, znanstveni rad).
Skoko, Božo (2005.): Uloga televizijskih sučeljavanja u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore - hrvatska iskustva 2005. // Politička misao, XLII, 1, 61-83 (članak, znanstveni rad).
Skoko, Božo (2005.): Role of TV debate in presidential campaigns: Croatia's case of 2005. // Politička misao, 42, 5, 97-117- (članak, znanstveni rad).
Skoko, Božo (2004.): Propaganda i odnosi s javnošću kao sredstva utjecanja država u međunarodnim odnosima // Međunarodne studije, vol. 4, 2, str. 77-96 (članak, znanstveni rad).
Skoko, Božo (2004.): Odnosi s javnošću kao doprinos demokratizaciji i profesionalizaciji procesa javnoga komuniciranja // Politička misao, vol. 41, 1, str. 92-101 (kongresno priopćenje, znanstveni rad).
Skoko, Božo (2003.): Image Hrvatske iz perspektive inozemnih diplomata akreditiranih u Hrvatskoj // Međunarodne studije, vol. 3., 2, str. 99-111 (pregledni rad, znanstveni rad).
Skoko, Božo (2004.): Kvantitativni i kvalitativni dosezi odnosa s javnošću u Hrvatskoj 2003. // Medijska istraživanja, vol. 10, 1, str. 67-83 (stručni rad).
Skoko, Božo; Jurčević, Marinko; Antonela, Magzan (2003.): The development of traffic and tourism in Croatia as an incentive to join the European Union // Promet-Traffic-Traffico, vol. 15. sup. 1, Portorož-Trieste-Zagreb, str. 48-57 (kongresno priopćenje, znanstveni rad).
Skoko, Božo; Jurčević, Marinko; Brnjac, Nikolina (2003.): Importance of Promotion in the Development of Railway Traffic in Croatia // Promet-Traffic-Traffico, vol. 15. sup. 1, Portorož-Trieste-Zagreb, str. 147-154 (članak, znanstveni rad).
Radovi u zbornicima skupova s međunaordnom recenzijom
Skoko, Božo (2009.): The power of country image in modern international relations: The Image of Croatia // Yearbook Šipan 2009 / Čehulić Vukadinović, Lidija (ed.), Zagreb, str. 127-134.
Skoko, Božo; Badanjak, Dragan; Brnjac, Nikolina (2004.): Crisis Communication Management in Croatian Railways Regarding Tourist Development in Croatia // Risk and Crisis Management in Tourism / Aktas, Ahmet (ur.), Antalya, str. 93-98 (znanstveni rad).
Skoko, Božo; Badanjak, Dragan; Brnjac, Nikolina (2003.): Traffic portal in the development and promotion of the Croatian railways // Annals of DAAAM for 2003&Proceedings of the 14th International DAAAM Symposium / B. Katalinic (ur.), DAAAM International, Vienna, str. 017-018 (znanstveni rad).
Ostali radovi u zbornicima skupova
Skoko, Božo; Petrović, Mario; Jugo, Damir (2010.): Imidž Hercegovine kao turističke destinacije iz perspektive posjetitelja iz Hrvatske – predrasude i osobna iskustva // Zbornik radova Hrvatski kongres o ruralnom turizmu s međunarodnim sudjelovanjem / Dijana Katica (ur.), Hrvatski farmer, Zagreb, str. 233-238. (izlaganje na skupu, znanstveni rad).
Skoko, Božo; Jugo, Damir (2007.): Uloga odnosa s javnošću u razvoju seoskog turizma // Perspektive razvoja ruralnog turizma / Baćac, Robert (ur.), Hrvatski farmer, Zagreb, 387-401 (izlaganje na skupu, znanstveni rad).
Skoko, Božo (2006.): Važnost nacionalnih simbola u razumijevanju hrvatskog identiteta i promociji zemlje // Povijesno naslijeđe i nacionalni identiteti / Marijana Marinović (ur.), Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb, str. 145-157 (pozvano predavanje, znanstveni rad).
Skoko, Božo; Čerepinko, Darijo (2004.): Međuovisnost izbornog uspjeha i vizualnog identiteta vanjskog oglašavanja hrvatskih političkih stranaka u predizbornoj kampanji za hrvatske parlamentarne izbore 2003. // Zbornik radova / 8. savjetovanje tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija / Blaž Baromić; Bolanča, Zdenka; Mikota, Miroslav (ur.). Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ogranak Matice hrvatske Senj, Zagreb, str. 47-52 (izvorni znanstveni rad).