Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Hrvatski velikani

Ovo je zamašan spisateljski pothvat kojim se na dostojan način popunjava velika praznina u knjižnom prezentiranju hrvatskih velikana, odnosno najpoznatijih, najzaslužnijih ili najpopularnijih Hrvata i ne-Hrvata, koji su zadužili Hrvatsku.

Božo Skoko: Hrvatski velikani

Večernji list, Zagreb, 2014.

Urednik: Dražen Klarić

Recenzenti: prof.dr.sc. Neven Budak, dr.sc. Vladimir Lončarević i dr.sc. Ivan Tanta

Riječ je o najprodavanijoj knjizi Večernjeg lista u 2014. godini i dugo očekivanom izdanju posvećenom vrednovanju i prezentaciji hrvatskih velikana kroz povijest.

Autor knjige, dr. Božo Skoko jedan je od najboljih poznavatelja identiteta i imidža Hrvatske, koji se – među ostalim - godinama bavi istraživanjima vezanim uz znamenite sunarodnjake, koju su zadužili, oplemenili i proslavili Hrvatsku. U tom opsežnom dijelu, on analizira percepciju velikana kroz povijest, polemizira o tome koga se uopće može smatrati hrvatskim velikanima te se detaljno bavi kriterijima izbora, da bi na temelju mnogobrojnih istraživanja u koje je bilo uključeno i stotinjak vodećih hrvatskih intelektualaca, izabrao 25 najpopularnijih, 100 najznamenitijih i najzaslužnijih te 300 najznačajnijih hrvatskih velikana. Posebna vrijednost knjige su njihovi kratki životopisi, s mnoštvom zanimljivosti.

Riječ je o velikanima koje bi svaki Hrvat, odnosno stanovnik Hrvatske trebao poznavati, zato je nedvojbeno riječ o knjizi koju bi trebala imati svaka naša obitelj. A čak i oni koji se neće složiti s pojedinim imenima, koja su uvrštena ili izostavljena, moraju priznati iznimnu analitičnost, sustavnost te argumentiranost, što ovu knjigu svrstava među rijetka izdanja od nacionalne važnosti.

Jedan od vodećih hrvatskih povjesničara prof.dr.sc. Neven Budak posebnim doprinosom knjige ističe razmatranje načina na koje su Hrvati još od 19. stoljeća birali istaknute pojedince, koji su postajali elementi od kojih se gradio nacionalni identitet. „Metode odabira, kao i sami rezultati selekcije govore nam danas vrlo jasno kakve su u određenom vremenu bile politike oblikovanja poželjnog identiteta. Sabrane u ovoj knjizi na jednome mjestu, sve su te selekcije svojevrsni vremeplov i odraz mijena kroz koje je prolazilo hrvatsko društvo u proteklih stoljeće i pol.“ – zaključuje Budak, koji je i sam pridonio popularizaciji hrvatskih vladara ranog srednjeg vijeka, te dodaje kako čitatelj može dobiti uvid ne samo u sustave vrijednosti koji su postojali u hrvatskom društvu od vremena iliraca do danas, nego može doći i do osnovnih podataka o velikom broju istaknutih pojedinaca koji su na razne načine dali svoj doprinos hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, znanosti i politici.

Kako ova knjiga predstavlja pionirsko populizatorsko djelo našeg vremena, jer prvi put nakon „Znamenitih i zaslužnih Hrvata“ iz 1925., nudi sustavan pregled životopisa zaslužnih i znamenitih Hrvata na domovinskom prostoru i u svijetu iz rakursa i perspektive nacionalnog pogleda i potreba 21. stoljeća – smatra dr.sc. Vladimir Lončarević. On ocjenjuje kako je ovo zamašan spisateljski pothvat kojim se na dostojan način popunjava velika praznina u knjižnom prezentiranju i reprezentiranju hrvatskih velikana, odnosno najpoznatijih, najzaslužnijih ili najpopularnijih Hrvata u domovini i svijetu kao i svih onih ne-Hrvata koji su svojim radom i životom zadužili Hrvatsku.

Komunikolog dr.sc. Ivan Tanta posebnu vrijednost knjige vidi u otkrivanju i predstavljanju manje poznatih i zaboravljenih hrvatskih velikana, koji su nas zadužili i proslavili u svijetu. „Dugogodišnja nebriga i politikanstvo u čuvanju sjećanja na neke od domaćih velikana uzrokovala je njihov gotovo potpuni zaborav u našoj javnosti. Time nisu samo oni zaboravljeni nego smo svi mi izgubili dio svojeg nacionalnog bića kao i dio svoje povijesti ali što je i važnije, dio svojeg samopoštovanja. Napor, da očuva sjećanje na iznimno velik broj znamenitih našijenaca, ovu knjigu nedvojbeno stavlja uz bok gotovo enciklopedijskih uradaka čija se vrijednost neće umanjivati već dapače nadopunjivati svakim novim otkrićem zaboravljene veličine čije je djelo i lik pokrila prašina povijesti.“ – zaključuje profesor Tanta.

Knjiga „Hrvatski velikani“ ima svojevrsnu informativnu, edukativnu ali i prosvjetiteljsku misiju, kaže nakladnik Večernji list.