Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Kako Faktograf širi dezinformacije

Sve je više prigovora na način funkcioniranja portala Faktograf, koji se predstavlja kao institucija koja utvrđuje činjenice (istinu) u medijima. U nastavku donosim osobno iskustvo s neprofesionalnim ponašanjem tog portala, te širenjem lažnih informacija.

Novinarka tog portala Melita Vrsaljko 31. ožujka 2022. poslala je na upravu Fakulteta političkih znanosti upit u kojem doslovno pita da li je primjereno da njihov profesor Božo Skoko povremeno objavljuje kolumne na marketinškom portalu Epoha, jer su oni eto utvrdili da portal objavljuje dezinformacije, pa bi ga valjda trebalo staviti na crnu listu (cenzurirati).

S takvim tendencioznim pitanjem valjda su očekivali neki oblik zabrane ili reakcije koju bi mogli iskoristiti za svoju kampanju cenzuriranja nepodobnih. No uprava fakulteta je odgovorila sljedeće:
"Kao Fakultet promičemo slobodu izražavanja i iznošenje različitih mišljenja, oštro se protivimo cenzuri u bilo kojem obliku te u tom kontekstu ni na koji način ne nadgledamo niti ograničavamo javne nastupe i suradnju naših profesora i ostalih nastavnika, istraživača i suradnika s medijima. Istovremeno se snažno zalažemo za odgovorno i profesionalno novinarstvo, za što obrazujemo naše studente.
Fakultet nije odgovoran za izjave i stavove autora iznesene u medijima, kao što autori nisu odgovorni za uređivačku politiku ili objave u medijima koje nisu njihovo autorsko djelo, pogotovo ako nisu članovi redakcije. Za uređivačku politiku medija, u vašem upitu portala, odgovorni su urednici i nakladnik."
Umjesto da novinarka koja je postavila takvo neprimjereno pitanje nauči nešto iz takvog odgovora, ustrajala je na senzacionalističkom članku i objavila ga je na portalu Faktograf 8. travnja 2022. pod naslovom "Profesori sa studija novinarstva objavljuju kolumne na portalu koji širi dezinformacije".

Ne ulazeći u očite namjere članka/portala da utječe na slobodno iznošenje različitih mišljenja i pokušaj ograničavanja javnih istupa sveučilišnih profesora, zajedno s odvjetnicima sam utvrdio kako je u članku izneseno nekoliko potpuno neistinitih tvrdnji i jednostranih, nepotpunih informacija, koje dezinformiraju javnost, te predstavljaju neprimjerene i zlonamjerne tvrdnje.

Stoga sam angažirao odvjetničko društvo Mihočević & Bajs da pripreme Zahtjev za objavu ispravka i odgovora na objavljene informacije te pripreme eventualnu tužbu.

U nastavku donosimo cjeloviti dopis odvjetničkog društva portalu Faktograf:

Poštovani,

u zastupanju prof. dr. sc. Bože Skoke, OIB: 02664836756, iz Zagreba, očitujemo se kako slijedi:

Dana 8. travnja 2022. na portalu faktograf.hr objavljen je članak pod naslovom «Profesori sa studija novinarstva objavljuju kolumne na portalu koji širi dezinformacije» autorice Melite Vrsaljko, a u kojem su iznesene nepotpune i netočne informacije, kako slijedi:

1. Netočan je navod teksta da je dr. B.Skoku „osudila Hrvatska udruga za odnose s javnošću“ u kontekstu spora s Borisom Dežulovićem. Točno je da je Sud časti Hrvatske udruge za odnose s javnošću, koji je jedini nadležan po Statutu za odlučivanje o etičkim i profesionalnim pitanjima svojih članova, u Odluci od 28. svibnja 2014. prihvatio obrazloženje g. Skoke kao vjerodostojno, a njegovu komunikaciju ocijenio primjerenom. Mišljenje na koje se autorica članka poziva u tekstu je privatno mišljenje tadašnje predsjednice Upravnog odbora Aleksandre Kolarić, koja se nije složila s mišljenjem Suda časti i dijela članova upravnog odbora (podsjećamo da su se dva potpisana člana Odbora ogradila od te izjave). Dakle, autorica članka je navela netočnu tvrdnju jer je službeni stav Hrvatske udruge za odnose s javnošću putem nadležnog tijela - Suda časti potpuno suprotan navodima članka.

2. U tekstu se navodi kako je bivši dekan Fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek rekao „da je Skoko osramotio sebe i Fakultet“, a pritom se potpuno prešućuje službeni nalaz Etičkog povjerenstva Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koji je, za razliku od tog privatnog mišljenja, bilo jedino relevantno stajalište tog fakulteta u ovom predmetnom slučaju. Naime, Fakultetsko etičko povjerenstvo je jasno dalo do znanja kako „sporni novinarsko-publicistički rad ne potpada pod članak 19. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu“, odnosno da nema veze sa znanstvenim i akademskim radom dr.B.Skoke, koji je u više navrata ocijenjen besprijekornim. Uostalom o tome svjedoči činjenica da ga je iste godine Fakultetsko vijeće jednoglasno izabralo za predstojnika Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću, a dvije godine kasnije i za predstojnika novoutemeljenog Odsjeka za strateško komuniciranje. O neprimjernosti izjave tadašnjeg dekana na odlasku prije izricanja pravorijeka fakultetskog etičkog povjerenstva, među ostalim, pisao je politički tjednik Aktual od 11. lipnja 2014. Također, podsjećamo kako je Fakultetsko vijeće prihvatilo očitovanje Etičkog povjerenstva, kao jedino relevantno, a koje autorica ignorira.

3. Nadalje, u tekstu se navodi prozivanje g. B.Skoke od strane Jure Zovka vezano uz navodno „kopiranje“ biografskih podataka pojedinih velikana u knjizi Hrvatski velikani. Pritom se potpuno prešućuje činjenica kako je riječ o potpuno odbačenoj opaski, jer - kako je naveo recenzent knjige prof. dr. sc. Neven Budak u tadašnjem očitovanju: „kad je riječ o sažetim tekstovima koji donose općepoznate podatke kakvi se mogu naći u različitim priručnicima, publikacijama ili drugim izvorima podataka (poput, primjerice, sažetih biografskih podataka poznatih osoba), nema potrebe citirati ih na način na koji se citiraju znanstveni ili stručni radovi (s potpunim znanstvenim aparatom), ali je korektno spomenuti izvor tih podataka u literaturi ako je korišten veći broj leksikografskih članaka ili natuknica“. Podsjećamo, na str. 145 knjige jasno stoji kako su „portreti hrvatskih velikana priređeni na temelju činjenica navedenih u literaturi i izvorima čiji se popis nalazi na kraju ove knjige“. Prema tome, niti ovaj navod nije točan.

4. Nije točan navod da je autorica prethodno kontaktirala dr.B Skoku, te da se na njezin upit nije javio, jer nije zabilježen nikakav dopis, e-mail, poziv ili bilo kakav drugi način komunikacije, koji bi se tražio stajalište dr.B.Skoke kao druge strane.

5. Konačno, potpuno je neshvatljivo kako je autorica članka iz cjelokupnog životopisa i bogate znanstvene karijere profesora dr.B.Skoke, kao jedinu referencu, izdvojila samo tri sporne i selektivno prikazane negativne činjenice, pozivajući se na izdvojene, negativne i jednostrane objave u drugim medijima. Izostanak uravnoteženog i argumentiranog izvještavanja te prikaza cjelovitih činjenica (koje su godinama javno dostupne) upućuje na očitu namjeru autorice članka da naruši čast i ugled našeg klijenta.

Stoga, radi potpunog i pravodobnog informiranja javnosti, a temeljem čl. 40. i 56. Zakona o medijima, traži se objava ovog ispravka i odgovora na objavljene informacija na istom ili istovrijednom mjestu te na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi. U protivnom, biti ćemo prisiljeni sudskim putem ostvariti prava oštećenika dr.B.Skoke.

Pored toga, budući da se portal Faktograf predstavlja kao relevantna „institucija“ za provjeru činjenica u drugim medijima, te je kao član International Fact checing Network dobio ovlasti ocjenjivanja istinitosti vijesti na Facebooku, ovakvo pristrano i jednostrano informiranje javnosti, te iznošenje potpuno netočnih činjenica, s očitom namjerom nanošenja štete ugledu i časti dr.Skoke, iziskuje ispriku. U protivnom, bit ćemo prisiljeni na detaljno informiranje o ovakvoj praksi International Fact checing Network i drugih relevantnih tijela, na koje se oslanjate u svome radu, te traženje dodatne pravne zaštite, a sve s namjerom jačanja profesionalnosti i odgovornosti za javno objavljenu riječ te zaštite ugleda i časti našeg klijenta.

U Zagrebu, 11. 4. 2022.

dr.sc. Božo Skoko po punomoćniku:

Odvjetničko društvo Mihočević & Bajs