Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Korporativno komuniciranje

Diplomski studij novinarstva - 2. godina

Predavač: dr.sc. Božo Skoko
Termin nastave: -
Termin seminarske nastave: -
Konzultacije i kontakt: petkom, 15:30 h, bskoko@fpzg.hr

Opis kolegija

Najveći dio stručnjaka za odnose s javnošću zapošljava se u tvrtkama i organizacijama, gdje upravljaju internim komuniciranjem, odnosima s okružjem i uopće imidžem korporacija u javnosti. Razvoj tržišta i tržišne konkurentnosti od suvremenih odnosa s javnošću iziskuju posebnu prilagodbu i trajnu inovativnost u iznalaženju novih metoda, tehnika i načina prilagodbe u tom području.

Cilj ovog kolegija je omogućiti studentima stjecanje dodatnih znanja s područja odnosa s javnošću, prilagođenih djelovanju u korporativnom okružju te temeljno razumijevanje drugih srodnih disciplina s kojima se stručnjaci za odnose s javnošću susreću u korporativnom djelovanju. Moderni društveni i tržišni procesi iziskuju pomirbu privatnih i javnih interesa, odnosno usklađivanje interesa korporacije i opće javnosti. Budući da u tim procesima upravo odnosi s javnošću imaju ključnu ulogu, temeljna zadaća kolegija je omogućiti studentima razumijevanje uloge organizacije na tržištu, važnosti njezine interne i eksterne komunikacije te uopće društveno odgovornog ponašanja kao uvjeta tržišnog opstanka. Drugi dio kolegija odnosi se na mnogobrojne komunikacijske izazove unutar organizacije, koji iziskuju poznavanje menadžerskih vještina od stručnjaka za odnose s javnošću, kako bi mogli upravljati internim komunikacijskim procesima. Kolegij će također studentima omogućiti razumijevanje specifičnosti odnosa s javnošću u različitim područjima djelovanja te ih osposobiti za primjenu posebnih korporativnih tehnika odnosa s javnošću.

Studentske obveze
U okviru kolegija studenti su, uz redovito pohađanje predavanja i seminarske nastave, obvezni napisati jedan seminarski rad, u kojem pokazuju dublje razumijevanje jednog od aspekata odnosa s javnošću u korporacijama. Rad koncipiraju u predavanje i izlažu ga pred kolegama na seminarskoj nastavi. Na kraju semestra studenti polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. U sklopu ispita studenti trebaju pokazati razumijevanje teorije te praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja.
Obvezna ispitna literatura
Holtz, Shel (2008.): Korporativni razgovori: vodič za provedbu učinkovite i prikladne interne komunikacije, HUOJ, Zagreb
Ridderstrale, Jonas i Nordstrom, Kjell (2002.): Funky Business, Differo, Zagreb.
Rouse, Sandra i Michael (2005.): Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb.
Preporučena literatura
Boorstin, Daniel J.: The Image, Vintage Books, New York, 2000.
Clifton, Rita and Simmons, John (ur.): Brands and Branding, The Economist, London, 2003.
Br. Tema predavanja
1. Novi tržišni izazovi i funkcioniranje korporacija u doba globalizacije
2. Organizacije kao sustavi
3. Interno komuniciranje – vrste komunikacije s djelatnicima
4. Strateško komuniciranje u organizaciji
5. Komunikacija s tržištem
6. Korporativne vrijednosti i organizacijska kultura
7. Komuniciranje loših vijesti i promjena
8. Poslovno pregovaranje
9. Pisana komunikacija u organizaciji
10. Usmene i vizualne prezentacije
11. Upravljanje timovima
12. Leadership u organizaciji
13. Korporativna društvena odgovornost
14.

Protokol