Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je sedam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Skoko izabran za redovitog profesora

Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je izbor dr.sc. Bože Skoke za redovitog profesora Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Na svojoj sjednici održanoj 26. svibnja 2020. Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je izbor dr.sc. Bože Skoke u znastveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području: Društvene znanosti, polju: Informacijske i komunikacijske znaosti, znanstvenoj grani: Odnosi s javnošću, na Odsjeku za strateško komuniciranje na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Prethodno je odluku jednoglasno izglasalo Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici od 23. travnja 2020., a temeljem provedenog natječaja i izbora, te odluke Matičnog odbora za društvene znaosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti Nacionalnog vijeća za znanosti, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske o izboru dr.sc. Skoke u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, čemu je pak prethodila odluka o izboru i prijedlog Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Skoko je time postao najmlađi redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.