Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Fakultet političkih znanosti utemeljen je 1962. godine kao visoko učilište u okviru Sveučilišta u Zagrebu, te je najstarija znanstvena institucija s područja političke znanosti u ovom dijelu Europe i jedini studij političkih znanosti u Republici Hrvatskoj
FPZG

Preddiplomski studiji
Na Fakultetu postoje dva preddiplomska sveučilišna studija: studij politologije u trajanju 4 godine i studij novinarstva koji traje 3 godine. Završetkom ovih studija stječe se titula Baccalaureus politologije odnosno Baccalaureus novinarstva. U okviru studija novinarstva, uz tisak, radio, televiziju i nove medije, postoji smjer Odnosi s javnošću.


Diplomski studiji
Diplomski studiji su također s područja politologije i novinarstva nakon čega se stječe titula magistra struke. Trajanje diplomskog studija politologije je 1 godina, dok diplomski studij novinarstva traje 2 akademske godine. Uz položene sve ispite, minimalni uvjet za upis na diplomske studije jest da je student tijekom preddiplomskog studija ostvario prosjek 3.0 i viši. U okviru diplomskog studija novinarstva polaznici se mogu specijalizirati za odnose s javnošću i političko komuniciranje.


Poslijediplomski studiji
Fakultet političkih znanosti ima doktorski studij Komparativna politika u trajanju od 3 godine te sljedeće specijalističke jednogodišnje studije: Odnosi s javnošću, Regionalne komparativne studije Srednje i Jugoistočne Europe, Sigurnosna politika Republike Hrvatske i Vanjska politika Europske unije.


Znanstvena biblioteka i besplatan Internet
Fakultet raspolaže znanstvenom bibliotekom iz područja političkih znanosti i komunikologije koja posjeduje preko 50.000 knjiga te izvrsnu kolekciju znanstvenih i stručnih, domaćih i stranih, časopisa. Osim temeljne biblioteke, na Fakultetu se nalazi i novinarska stručna biblioteka s kolekcijom svjetskih dnevnih novina pohranjenih na CD-romovima. Studenti i nastavnici mogu koristiti i dobro opremljeni kompjuterski laboratorij gdje je omogućen besplatan pristup Internetu.


Razvijena izdavačka djelatnost
Znanstveni časopis Politička misao izlazi četiri puta godišnje s posebnim brojem na engleskom jeziku (Croatian Political Science Review). Časopis redovito izlazi već 48 godina i predstavlja najkvalitetniji znanstveni i stručni časopis s područja političke znanosti i srodnih disciplina u Hrvatskoj. Znanstveni časopis Medijske studije pokrenut je 2010. godine i donosi znanstvene članke, istraživanja i analize s područja komuniciranja, medija, odnosa s javnošću i srodnih disciplina. Sunakladnik časopisa je Hrvatsko komunikacijsko društvo.


Znanstvena i istraživačka djelatnost
Osim časopisa Fakultet izdaje i biblioteku knjiga pod nazivom "Biblioteka politička misao". U toj uglednoj ediciji tiskana su klasična djela političke znanosti, kao i knjige suvremenih stranih i hrvatskih političkih znanstvenika. U sklopu biblioteke također se objavljuju recentna djela s područja komuniciranja, medija i sl. Znanstvena i istraživačka djelatnost na Fakultetu odvija se kroz veći broj istraživačkih timova čije znanstvene projekte i programe možete pronaći na http://zprojekti.mzos.hr.


Specijalistički seminari
Na Fakultetu se redovito održavaju mnogobrojne seminari, te se organiziraju znanstveni skupovi, konferencije i javne tribine. Mnoge ugledne javne osobe iz Hrvatske i svijeta česti su gosti i predavači na različitim kolegijima i skupovima.


Međunarodna suradnja
Fakultet ima razvijenu suradnju na mnogobrojnim razinama u okviru International Political Science Association, Hrvatskog politološkog društva i regionalne suradnje centralno-europskih udruženja za političku znanost, kao i institucijski u okviru CEEPUS, Fulbright, Irex, Humbolt i drugih programa. Fakultet političkih znanosti član je i Europskog konzorcija za politička istraživanja (European Consortium for Political Research).